Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu ?

Diğer Yapılar için EKB

Enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ülkemizin ekonomisinin üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, İklimlendirilen Tüm Yapılar  Enerji Kimlik belgesi alınmaması durumunda cezai yükümlülükler getirildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yürüttüğü “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, asgari olarak İklimlendirilen Tüm Yapılar  enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili teknik bilgileri içeren enerji kimlik belgesi alınması zorunlu hale geldi. 

İklimlendirilen Tüm Yapılar için Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitmesi sonucunda EKB tekrar yapılmak zorundadır. Enerji Kimlik Belgeleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yetki almış firmalar tarafından yapılabilmektedir. 

Whatsapp
Hemen Ara