Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu ?

EKB Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB),  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, binaların etkin ve verimli enerji kullanımı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla binaların enerji performanslarını ölçen bir belgedir.


Yani EKB, enerji tüketimini ve çevreye verilen aşırı karbon salınımının önüne geçilmesi için binaların enerji performanslarını tescilleyen bakanlık onaylı resmi bir belgedir.


İnşa edilen  binaların enerji verimlilik sınıfını  ve doğaya salınan karbon emisyon değerini gösteren Enerji Kimlik Belgesi; enerji ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve enerji tasarrufu kontrol altına almayı hedefler.
Enerji Kimlik Belgesi binanın enerji tüketimi, sera gazı emisyon (karbon) salınımı seviyesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ve binanın ısı yalıtım sistemine dair  tüm bilgileri içerir. 


Bu bilgiler ışığında binanın enerji performans değeri belirlenir tıpkı beyaz eşyalarda da olduğu gibi, A Enerji Sınıfından G Sınıfına kadar bina verimliliğine göre sistem bir sınıf belirler. A Enerji Sınıfı  en tasarruflu ve verimli dereceyi gösterirken, G Sınıfı en düşük enerji sınıfını gösterir.

Whatsapp
Hemen Ara